Garanti

GARANTI

Takk for at du valgte et NORSKBADSTUE-kvalitetsprodukt!

Nåværende garantibetingelser gjelder i alle medlemsland i den Europeiske Union.
Garantitjenestene for private kunder reguleres av vanlig lovgivning. Garantiperioden er 24 måneder. Den begynner med kjøpsdato.
Garantiperioden for juridiske enheter (som kommersielle kjøpere) og for enkelte tilfeller når de generelle garantibetingelsene ikke er gyldige, er 6 måneder fra kjøpsdato.
For gyldige ganratikrav skal NORSKBADSTUE AS, innen rimelig tid, enten (1) reparere produktet eller tilby materialer for gratis reparasjon, alternativt (2) erstatte et defekt produkt med et nytt eller tilsvarende produkt, eller alternativt (3) hvis ingen av de ovennevnte alternativene er gjennomførbare, refundere produktets kjøpspris.
Garantien dekker ikke utstyr som er skadet på grunn av et uhell eller feilaktig bruk.
For å returnere produktet for reparasjon eller erstatning, må kjøperen pakke produktet slik det var pakket da kjøperen mottok produktet, og sikre at produktet kan hentes av transportselskapet fra stedet der produktet først ble levert.
Instruksjoner for garantiprosedyren gis av NORSKBADSTUE AS etter skriftlig melding. Produktreparasjoner, erstatning eller refusjoner kan kun finne sted etter skriftlig avtale med NORSKBADSTUE AS. Vennligst merk at NORSKBADSTUE AS dekker leveringskostnadene for produktet tilbake til kunden bare hvis tilfellet er anerkjent som garanti.

Betingelser for garantikrav er bl.a (men ikke begrenset til):

• Forevise dokument som bekrefter kjøpet, dvs. Kjøpers sjekk eller en kvittering for kortbetaling
• Undersøke produktet for fullstendighet og transportskade med budbringeren til stede. Rapportere i et transportdokument der man markerer eventuelle manglende pakker/deler eller enhver produktskade. Manglende eller defekte tømmerstrukturer skal forsynes eller erstattes med påfølgende levering av NORSKBADSTUE AS
• Riktig vedlikehold og bruk av et NORSKBADSTUE-produkt
• Riktig bygget fundament og fester. Vennligst kontakt vår kundestøtte ved eventuelle spørsmål
• Vedlikeholde og håndtere tømmeret i henhold til instruksjonene gitt av selskapet vårt
• Garantere at produktet ikke er brukt til kommersielle formål.

Følgende tilfeller ekskluderes fra garantien hvis defekten er forårsaket av bl.a.:

• Upassende montering av ditt NORSKBADSTUE-produkt, uriktig intallasjon eller håndtering
• Bruk av materialer som ikke passer med monteringsinstruksjonene
• Skade forårsaket av upassende håndtering under og etter installasjonsarbeidet
• Upassende fester eller fundament
• Stormskade, force majeure, naturkatastrofer eller andre voldelige handlinger
• Endringer på artikkelen på stedet (inkludert, men ikke begrenset til, drift med resirkulering eller trykkpumper eller bruk av ovner og eksosanlegg annet enn det som er anskaffet fra eller anbefalt av NORSKBADSTUE er en av disse)
• Manglende evne til å følge pleieinstruksjonene, noe som har forårsaket defekter
• Utilstrekkelig pleie av produktet
• Upassende tremaling
• Treskade og misfarging på grunn av dårlig ventilasjon
• Frost
• Kommersiell bruk

Garantifraskrivelser er blant annet:

• Overflateforstyrrelser på grunn av flyt av harpiks fra treet
• Mulig krymping og naturlig fargeendring på grunn av påvirkningen av værforhold.
• Skade forårsaket av store, åpne ledd og sprekker (som krympesprekker etc.) Ethvert garantikrav bør rettes skriftlig, sammen med vedlagte kopier av salgsdokumentene, til