GARANTI

NORSKBADSTUE

0
år+
I bransjen
0
+
Fornøyde kunder (Trustpilot)
0
+
Badestamper (levert)
0
+
Badstuer (levert)

GARANTI

- Garantiperiode

Takk for at du valgte et Norsk Badstues kvalitetsprodukt!

1.1. Private kunder. Norskbadstue gir en garantiperiode på to (2) år fra produsenten på badestamper og badstuer som er kjøpt for privat bruk. Garantien starter fra datoen da varene overleveres til kjøperen. Reklamasjonsrettigheter for privatpersoner gjelder når varene brukes til private formål.

1.2. Juridiske enheter (kommersiell bruk). For badestamper og badstuer som er kjøpt for kommersiell bruk, gis en garantiperiode på seks (6) måneder. Garantien gjelder når produktet brukes i samsvar med monterings- og bruksanvisningene. Garantien starter fra datoen da varene overleveres til kjøperen.

- Garantivilkår

2.1. Kjøperen har rett til garantidekning for produksjons- og materialfeil, forutsatt at produktet har blitt brukt og behandlet ifh til anvisningene fra produsenten.

2.2. I tilfelle av byggesett dekker garantien kun de medfølgende komponentene, ikke funksjonaliteten til det monterte produktet.

Badestamper i tre må monteres innen en uke etter levering.
Badstuer må monteres innen to uker etter levering.

- Angrerett

3.1. Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

3.2. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema/angrettbrev er mottatt. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post, telefaks eller brev).

3.3. Produkter som ble laget ihht kundens tegninger, etter ønskende mål og/eller farge regnes som spesielle bestillinger, og derfor har ingen angrerett.

3.4. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

3.5. Returkostnadene ved angrerett dekkes av kjøperen.

3.6. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale alle fraktkostnadene.

Kjøperen kan undersøke men ikke ta i bruk produktet før han eller hun angrer på kjøpet.
Angreretten kan kun benyttes av privatkunder

- Kjøperens ansvar

4.1. Kjøperen er forpliktet til å undersøke pakken umiddelbart ved levering i nærvær av sjåføren for å sjekke fullstendighet og transportskader. Kjøperen bekrefter med sin signatur på fraktseddelen som sjåføren gir, at de mottatte varene ikke har synlige skader. Dokumentet må signeres av begge parter på stedet.

4.2. Hvis kjøperen oppdager at varene har blitt skadet under transporten må sjåføren informeres om dette umiddelbart. Skadene må registreres på fraktseddelen. Dokumentet må signeres av begge parter på stedet. Kjøperen informere selgeren om transportskadene med bilder og/eller video av skaden.

4.3. Hvis kjøperen oppdager transportskader etter å ha signert fraktseddelen, må han umiddelbart melde skadene/mangler til Norskbadstue AS for å få garantikravet vurdert og avgjort om det skal godkjennes eller avvises. Reklamasjonen må sendes til Norskbadstue AS innen 7 dager etter levering av varene. Hvis kjøperen ikke sender inn en reklamasjon innen denne fristen, mister han retten til å fremsette krav.

- Selgerens ansvar ved mangler

5.1. Hvis garantikravet er godkjent, vil Norskbadstue AS innen rimelig tid:

(1) reparere produktet kostnadsfritt eller levere reparasjonsmateriale kostnadsfritt, eller

(2) erstatte det defekte produktet med et nytt eller tilsvarende produkt, eller

(3) refundere kjøpesummen for produktet dersom ingen av de tidligere nevnte alternativene er akseptable.

5.2. For å returnere produktet for reparasjon eller erstatning, må kjøperen pakke produktet i original emballasje, og sikre at produktet kan hentes av transportselskapet fra stedet der produktet først ble levert.
Instruksjoner for garantiprosedyren gis av Norskbadstue AS etter skriftlig melding. Produktreparasjoner, erstatning eller refusjoner kan kun finne sted etter skriftlig avtale med Norskbadstue AS.
Vennligst merk at Norskbadstue AS dekker returkostnadene for produktet til kunden bare hvis tilfellet er anerkjent som garanti.

 

- Skader og mangler som ikke dekkes av garantien

6.1. Selgeren er ikke ansvarlig for mangler på varene som skyldes feil eller uaktsom vedlikehold, lagring, installasjon, bruk, endringer, reparasjoner av varene og/eller naturlig slitasje og/eller mekanisk skade.

Unntatt fra garantien er, blant annet, men ikke begrenset til, mangler som skyldes:
*Upassende montering av ditt Norskbadstue-produkt, uriktig installasjon eller håndtering
*Bruk av materialer som ikke passer med monteringsinstruksjonene
*Skade forårsaket av upassende håndtering under og etter installasjonsarbeidet
*Upassende fester eller fundament
*Stormskade, force majeure, naturkatastrofer eller andre voldelige handlinger
*Endringer på artikkelen på stedet ( inkludert, men ikke begrenset til, drift med resirkulering, eller trykkpumper eller bruk av ovner og eksosanlegg annet enn det som anskaffet fra eller anbefalt av Norskbadstue er en av disse)
*Manglende evne til å følge vedlikehold, noe som har forårsaket defekter
*Utilstrekkelig vedlikehold av produktet
*Feilaktig eller manglende trebehandling
*Treskade og misfarging på grunn av dårlig ventilasjon
*Frost
*Kommersiell bruk
*Produkter som allerede er brukt (ovn tent, sandfilteranlegg fylt med sand, osv.) er ikke kvalifisert for retur.

6.2. Garantien dekker ikke mangler som er typiske for treet. Slike mangler inkluderer for eksempel sprekker i treverket, små kvister, misfarging, lekkasjer på grunn av miljøpåvirkning og riktig behandling, samt andre mangler som kunden kan unngå ved å følge vedlagte monterings- og bruksanvisninger.

6.3. Garantien dekker ikke skader på ovnen som skyldes frysing av vann i ovnen eller smelting av ovnen på grunn av manglende vann i boblebadet/badestampen.

6.4. Garantien dekker ikke skader på boblebad/badestamp i glassfiber og/eller tre som skyldes frysing av vann i boblebadet. Tøm alltid boblebadet hvis det er risiko for frysing.

6.5. Endringer i fargen på glassfiber som skyldes vannets fysiske og kjemiske egenskaper, samt kjemikalier som brukes til vedlikehold og rengjøring, dekkes ikke av garantien.

6.6. Garantien dekker ikke slitedeler som askeskuff/ovnsrist for badestamp og/eller badstue ovner, samt skader på krombelagte deler som brytere og dyser.

 

- Reklamasjon

Ved spørsmål om garantien eller reklamasjon, vennligst kontakt oss via e-post info@norskbadstue.no eller telefon +47 215 69 813

Vennligst bruk skjemaet nedenfor for å sende inn en reklamasjon.

 

Handlekurv